Kan Ya Ma Kan Najima for Sharwassim

Camilla Haglund SWEDEN

Kan Ya Ma Kan Luqmaan

Elisabet Levenskog SWEDEN

Kan Ya Ma Kan Loristan

Anna Morsing SWEDEN

Kan Ya Ma Kan Jhupiter

Iris and Miljenko Rožmaric
Varaždin, CROATIA

Kan Ya Ma Kan Ibrhaim

Dabka Kennel SWEDEN

 

Al Hanin Ilal Watan

Miss Dulcie Long USA